Twój koszyk jest pusty
 x 

Polityka prywatności Sklepu internetowego katakumbus.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: katakumbus.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.
  2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
  3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest: Fundacja Magnificat („Fundacja”) z siedzibą w Łodzi (90-554), przy ul. Łąkowej 42, która między innymi prowadzi sklep internetowy, pod nazwą „Katakumbus” (dalej: Administrator). Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000355111, NIP 727-276-03-49, REGON 10088108400000.
   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 726 366 259
  4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
  5. Dane osobowe Klientów korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Sklepu internetowego (w tym celu Klient zaznacza odpowiednie checkboxy znajdujące się na stronie Sklepu internetowego, kierując się komunikatami, które pojawiają się na stronie Sklepu).
  6. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim oraz że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
  7. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Administrator zawsze w jasny sposób stara się poinformować o danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuj, jaką zapewnia ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
  8. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.
  9. Administrator Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać towar oraz za niego zapłacić.
  10. Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Klientów do wykonywania określonych czynności, takich jak: zakładanie konta, składanie zamówienia czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego.


 2. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
  1. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego są zbierane przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu internetowego: formularza kontaktowego, zapisu na newsletter, formularza zamówienia, danych podanych na koncie klienta, danych logowania i danych przy rejestracji.
  2. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących celach:
   1. złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
   2. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
   3. marketingu bezpośredniego towarów lub  własnych produktów,
   4. zapewnienia pełnej obsługi użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
   5. dostosowywania oferty Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,
   6. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych użytkowników,
   7. kontaktowania się z użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
   8. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
   9. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
   10. wysyłki newslettera,
   11. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych klienta.
  4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
  5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
   1. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
   2. imię i nazwisko,
   3. nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
   4. NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
   5. adres dostawy towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
   6. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
   7. numer telefonu.
  6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.
  7. W związku z możliwością założenia Konta oraz rejestracji w Sklepie internetowym, administrator informuje, iż klienci, którzy będą zakładać konto mogą zostać zobowiązani do podania danych, takich jak: numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz login (e-mail) i hasło.
  8. W ramach Sklepu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia kontaktu z klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu internetowego.
  10. Dodatkowo administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
  11. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:
   1. Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi, który realizuje przesyłki na zlecenie administratora - w przypadku Klienta korzystającego w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
   2. Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi, który obsługuje płatności elektroniczne w sklepie internetowym - w przypadku Klienta korzystającego w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  12. W celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości oraz efektywności świadczonych usług przez Sklep internetowy lub inne wymienione podmioty lub w celu udziału w badaniach naukowych, administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu internetowego.
  13. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
   1. SelectStar Wiktor Oleszczak, ul. Wróblewskiego 18/507, 93-578 Łódź, NIP: PL8311559647 - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest Sklep,
   2. Sever - Sewer Skrzypiński, ul. Bonczyka 4/3, 51-138 Wrocław, NIP:  PL 8951916211; REGON.: 022074760 – w celu zapewnia platformy sprzedażowej integrującej sprzedaż w Sklepie internetowym i w serwisie Allegro
   3. nazwa.pl sp. z o.o., ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, REGON: 120805512, NIP: 6751402920 - w celu realizacji usług hostingowych, w tym udostępnianie adresu poczty e-mailowej,
   4. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony towar,
   5. POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, KRS: 0000334972, NIP: 5250007313 - w celu realizacji dostawy towaru,
   6. InPost S.A., ul. Wielicka 28, BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624 - w celu realizacji dostawy towaru,
   7. R2G Polska Sp. z o.o. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 7010194877, REGON: 141963798 – w celu realizacji dostawy towaru, jako pośrednik między Sklepem, a firmą kurierską InPost S.A
   8. Annmar s.c. Usługi Finansowo-Księgowe Marzena Łabędź i Arkadiusz Łabędź, 92-533 Łódź - Widzew, ul. Beli Bartoka 53/58, NIP 7291053989 – w celu świadczenia usług księgowych
  14. Stosowane przez administratora technologie śledzące działania podejmowane przez klienta na stronie Sklepu internetowego:
   1. Google Analytics - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu,


 3. Polityka Cookies
  1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
  2. W ramach Sklepu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
   1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
   2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
   3. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika,
   4. „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez użytkowników,
   5. „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Sklepu internetowego.
  3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu:
   1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, w tym Google Analytics.
  4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru towarów.
  5. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.
  6. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego klient jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
  7. Klient, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta klient.
  8. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.
  9. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.
  10. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Sklepu internetowego mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności klienta.


 4. Prawa i obowiązki
  1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
  2. Klient, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
  3. W celu realizacji swoich praw klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.
  5. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych podmiotom , które nie są powiązane, chyba że zachodzą poniższe okoliczności:
   1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Sklepu internetowego, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,
   2. Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.
  6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.
  7. Klient może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
  8. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych.
  9. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w sklepie Internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie internetowym, mają prawo żądać usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych.
  10. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
  11. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.
  12. Dane osobowe, które są gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki Towarów), które są świadczone przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.
  13. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.


 5. Zmiany Polityki Prywatności
  1. Oferta Sklepu internetowego może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Sklepu internetowego.
  3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
  4. Obecna Polityki prywatności obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2018 roku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodna z RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR").

W treści poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług w Sklepie Internetowym katakumbus.pl.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Magnificat („Fundacja”) z siedzibą w Łodzi (90-554), przy ul. Łąkowej 42, która między innymi prowadzi sklep internetowy, pod nazwą „Katakumbus” (dalej: Administrator). Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000355111, NIP 727-276-03-49, REGON 10088108400000.
  E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 726 366 259
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji zakupów w Sklepie Internetowym katakumbus.pl, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Sklepu. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  2. po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania.
 3. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia (Poczta Polska S.A., InPost S.A., R2G Polska Sp. z o.o.), oraz firmie pośredniczącej w płatnościach elektronicznych (PayPro S.A.).
 4. Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści, analizowania ruchu i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników na naszych stronach przez naszych partnerów (Google, Facebook).
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Zgodnie z motywem 70 preambuły do RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przedstawionego jako cel w pkt. 3 ust. a) niniejszej Informacji.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w Sklepie.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych produktów.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO katakumbus.pl

§1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep internetowy katakumbus.pl (dalej zwany Sklepem) prowadzony przez Fundację Magnificat, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 42, posiadającą  NIP 7272760349 i REGON 100881084.

§2

Za towary uważamy książki używane, czasopisma oraz dewocjonalia, których zakupy realizowane są poprzez Internet. Przekazanie zakupionego towaru Zamawiającemu odbywa sie poprzez wysyłkę pocztową, ewentualnie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) poprzez odbiór osobisty w Domu Magnificat, ul. Swojska 4, Łask-Kolumna.

§3

W celu zakupu towaru w Sklepie, Zamawiający wybiera towar z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej http://www.katakumbus.pl/, a następnie składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu za pomocą formularza zamówień. Oferta Sklepu ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego towaru w magazynie.

§4

Cena wyświetlana przy towarze nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dodany do ceny zakupionego towaru, przy wyborze formy płatności przez Zamawiającego. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i koszt wysyłki towaru. W przypadku wysyłki zagranicznej koszt ustalany jest indywidualnie z klientem. Do przelewu w innej walucie niż PLN oraz przy przelewach zagranicznych należy doliczyć 15 zł, gdyż taką dodatkową opłatą obciąża nas Bank. Paczek zagranicznych nie wysyłamy za pobraniem.

§5

Fundacja Magnificat dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia niezamierzonych błędów przy aktualizacjach zawartosci strony Sklepu (cen, konfiguracji, parametrów technicznych czy stanu jakości) informacje zawarte na stronie nie mogą być traktowane, jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

§6

W przypadku wyboru płatności przelewem za złożone zamówienie dodatkowym warunkiem jest wpłynięcie należnej kwoty na konto bankowe Sklepu. W razie braku wpływu pieniędzy na konto po upływie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia - Sklep zastrzega sobie możliwość, iż zamówienie zostanie usunięte z systemu oraz prawo do niewysyłania towaru.

§7

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zinstalowane na komputerze używanym przez Zamawiającego. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny - dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

§8

Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich otrzymania.

§9

W przypadku wyczerpania zapasów towaru w magazynie, stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie Sklepu w opisie towaru.

§10

W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów sporadycznie mogą wystąpić trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych towarów. W takim wypadku, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zamówienie może być realizowane w dłuższym czasie w celu minimalizacji kosztów dostawy. Na życzenie Zamawiającego Sklep może podzielić zamówienie zbiorcze na kilka partii, każdorazowo pobierając od Zamawiającego koszty wysyłki danej partii towarów.

§11

Zamówienia na towary są realizowane maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. W przypadku trudnosci z realizacją zamówienia, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu. Sklep nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez doręczyciela firmy kurierskiej.

§12

Zamówienie na towary zakupione w Sklepie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów Zamawiającego, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru.

§13

Sklep oferuje dwie formy płatności:

 1. płatność przelewem - przesyłka zostanie nadana na adres wskazany przez Zamawiającego po uznaniu na rachunku bankowym Sklepu kwoty odpowiadajacej wartości zamówionego towaru (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu); Konto Sklepu: Bank PKO BP 40 1020 3352 0000 1802 0182 9654
 2. za pobraniem - płatność następuje przy odbiorze przesyłki od kuriera/listonosza bądź z placówki firmy kurierskiej, z wykluczeniem przesyłek zagranicznych.

§14

Fundacja Magnificat nie jest płatnikiem VAT i tym samym nie wystawia faktur za dokonane zakupy.

§15

Dokumentem potwierdzającym wpłatę jest potwierdzenie dokonania przelewu na konto Sklepu.

§16

Złożone zamówienie może być anulowane drogą e-mailową lub telefoniczną zgodnie z danymi kontaktowymi zamieszczonymi na stronie internetowej Sklepu. Anulować można tylko zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowanie (nie nastąpiła wysyłka towaru).

§17

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony. Razem z towarem należy zwrocić otrzymany dowód zakupu. Sklep gwarantuje zwrot ceny za zakupiony towar. Pieniądze zostaną niezwłocznie przekazane na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki, spełniającej ww. warunki. Koszt odesłania towaru ponosi Zamawiający.

§18

W razie reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Sklepu. Za towar wadliwy uznaje się, w przypadku książek używanych towar zawierający wady, które nie zostały wymienione w opisie towaru na stronie Sklepu, oraz nie są zawinione przez Zamawiającego. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu towaru wraz z opisem przyczyny reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty zwiazane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu oraz uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy (jeżeli tylko będzie taka możliwość), a koszt wysyłki wymienionego towaru pokryje Sklep. W przypadku braku pełnowartościowego towaru w magazynie Sklepu, Sklep zwróci Zamawiającemu pełny koszt zakupionego towaru na konto bankowe podane przez Zamawiającego.

§19

Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.

§20

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§21

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

§22

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) dane osobowe Zamawiającego zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawarte są na stronie internetowej katakumbus.pl w zakładkach: "Informacja o przetwarzaniu danych" oraz "Polityka prywatności".  

§23

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować na adres:

Dom Magnificat
ul. Swojska 4
98-100 Łask-Kolumna

bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail zamieszczony na stronie Sklepu.

§24

W sprawach nieuregulownych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

KOSZTY DOSTAWY:
Produkty zamówione w naszym sklepie dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku. Koszt przesyłki uzależniony jest od łącznej wagi zamawianych produktów z opakowaniem.

Dla zamówień na kwotę powyżej 100zł wysyłka na terytorium Polski jest darmowa (do wyboru każdy rodzaj wysyłki).

CENY BRUTTO DLA PRZESYŁEK NA TERYTORIUM POLSKI:
PRZELEW List polecony priorytetowy Poczta Polska - do 300g - 8,50 zł

PRZELEW Przesyłka polecona Standard (ekonomiczna) Poczta Polska - do 1kg - 7,50zł

PRZELEW Kurier 48 Poczta Polska - do 1kg - 11,50zł
PRZELEW Kurier 48 Poczta Polska - do 5kg - 13zł
PRZELEW Kurier 48 Poczta Polska - do 28kg - 17,50zł


POBRANIE Kurier 48 Poczta Polska - do 2kg - 14zł
POBRANIE Kurier 48 Poczta Polska - do 5kg - 16,50zł
POBRANIE Kurier 48 Poczta Polska - do 28kg - 20zł


Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie z klientem.

PŁATNOŚCI:
Mogą Państwo wybrać trzy rodzaje płatności za zamówiony towar:
POBRANIE - płatność przy odbiorze paczki
PRZELEW ON-LINE - realizowany przez Przelewy24 - realizacja zamówienia bezpośrednio po jego sfinalizowaniu
TRADYCYJNY PRZELEW BANKOWY - w przypadku tego przelewu zamówienia realizujemy po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto


Numer konta bankowego PKO BP: 40 1020 3352 0000 1802 0182 9654
Właściciel konta: Fundacja Magnificat
90-554 Łódź,
ul. Łąkowa 42

 

Do przelewu w innej walucie niż PLN oraz przy przelewach zagranicznych należy doliczyć 15 zł, gdyż taką dodatkową opłatą obciąża nas Bank.
Paczek zagranicznych NIE WYSYŁAMY za pobraniem.

 

 

Internetowy Antykwariat Książek Religijnych - Katakumbus.pl   

Fundacja Magnificat

90-554 Łódź, ul. Łąkowa 42

NIP: 727-276-03-49

REGON: 100881084 

 

Odbiór osobisty, zwroty, reklamacje:
Dom Magnificat
ul. Swojska 4
98-100 Łask-Kolumna

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 726 366 259

czynny od pon. do pt. w godz. 9.00 - 17.00

 

Numer konta bankowego PKO BP: 40 1020 3352 0000 1802 0182 9654

Właściciel konta: Fundacja Magnificat
 


 

Formularz kontaktowy

Informacje

Szybki kontakt

kontakt@katakumbus.pl

726 366 259

© Katakumbus.pl - internetowy antykwariat książek religijnych | projekt i realizacja sklepu SelectStar.pl